TOIMINTAOHJE LIITTOMYLLYT

Vuosittain järjestettäviin kisoihin voidaan lähettää joukkue, jolla KKL:n johtokunta katsoo olevan mahdollisuuksia menestyä ko. kisassa. Kisaan (mies/naisveteraanien, miesten/naisten liittomylly) mukaan aikovan joukkueen tulee tehdä esitys hyvissä ajoin ennen ko. myllyn ilmoittautumisajan päättymistä KKL:n johtokunnalle.

Esityksessä tulee ilmetä ko. kisan nimi, ajankohta, joukkueen jäsenet, arvio koko kilpailumatkan kustannuksista (osanottomaksut, matkakustannus, mahd. majoituskukut).

KKL:n johtokunta päättää aina tapauskotaisesti lähettääkö se joukkueen ko. kisaan.

 

12.10.2022

KKL:n johtokunta